Aprēķināt algu 2023

%
%
Summa
Darba devēja kopējas algas izmaksas
Sociālais nodoklis, ko maksā darba nēmējs
Sociālais nodoklis, ko maksā darba devējs
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Kopā nodokļi
Summa uz rokas
Summa uz papīra

Ja Jūs vēlaties uzzināt savu neto algu, ja ir zināma bruto summa vai otrādi - izrēķināt bruto summu, ja ir zināma summa “uz rokas”. Vēlaties uzzināt cik Jūsu darbs izmaksā darba devējam? Kā nodokļu atvieglojumi ietekmē algas summu? Tādā gadījumā Jums noderēs algas kalkulators. Izmantojiet to, lai saprastu cik liels naudai apjoms aizies nodokļu izmaksām. Izvelējaties kalkulēšanas veidu laukā “Algas tips (Kalkulēšana )” un ievadiet algas summu, apgādājamo skaitu. Nospiediet pogu “Aprēķināt” un tiks aprēķinātas atbilstoši bruto vai neto alga un nodokļu summas.

Alga pēc nodokļu nomaksas – neto alga “uz rokas”.
Alga pirms nodokļu nomaksas – bruto alga “uz papīra”.
Neapliekamais minimums 200 EUR piemēro algam, kas ir mazakas par 1000 EUR mēnesī. Valsts ieņēmumu dienests (VID) nosaka šo summu katram darbiniekam reizi pusgadā.
Atvieglojums par vienu apgādājamo personu ir 200 eiro
Likme, ko maksā daraba ņēmējs 11%
Likme, ko maksā daraba devējs - 24.09 %
Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir: - 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro; - 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro; - 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro. Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir: - 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro; - 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro. Nodokļa likmi 31,4 % apmērā piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un samaksātajā nodoklī iekļauj solidaritātes nodokļa daļu, kuru nosaka saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu.